Cũng có khi email bị chuyển sang email spam, vì vậy nếu bạn không thấy thì vui lòng kiểm tra hộp thư rác, hay mục spam nhé