AIR HOODIE PLUS

499,000 VNĐ

Review nhận điểm tích lũy

 • - MÃ HÀNG

  LO18707102-LPU

 • - CULTURE CASH

  ORANGE: 3%(giá mua)
  LIME: 5%(giá mua)
  VIP: 7%(giá mua)
  VVIP: 10%(giá mua)

 • - PHÍ GIAO HÀNG

  Trong khu vực TPHCM 15,000 VNĐ (Hóa đơn trên 180k miễn phí giao hàng)
  Ngoài khu vực TPHCM 30,000 VNĐ (Hóa đơn trên 360k miễn phí giao hàng)

 • - Màu sắc

TỔNG CỘNG (Số lượng): 0 VNĐ (0 mặt hàng)

Vì số lượng đơn hàng nhiều hơn so với dự tính nên giao hàng sẽ bị chậm hơn 2~3 ngày, mong khách hàng thông cảm.

Thích chỉ có thể áp dụng một lần cho một người trong một bài viết