THÔNG BÁO
NGƯỜI ĐĂNG ADMIN LO LƯỢT XEM 2,759
TIÊU ĐỀ Để việc nhận hàng trở nên nhanh chóng hướng dẫn về điện thoại xác nhận đơn hàng tự động

Để xác nhận đơn đặt hàng sau khi quý khách đặt hàng, hệ thống Cuộc Gọi Thoại Tự Động này sẽ thực hiện gọi vào số điện thoại của quý khách. (Số điện thoại sẽ gọi cho quý khách: 028-7301-9191).

 

Lần 1 – Trong vòng 10 phút sau khi đặt hàng - (Hoàn tất ứng đáp)

Lần 2 – Sau 10 phút nếu lần gọi thứ nhất không nhấc máy

Lần 3 – Sau 10 phút nếu lần gọi thứ 2 không nhấc máy

 

* Thời gian tiến hành Cuộc Gọi Thoại Tự Động:  08:30 AM ~ 20:00 PM

* Những đơn hàng khác ngoài giờ làm việc sẽ được liên lạc trong ngày làm việc tiếp theo.