SỰ KIỆN

HAPPY WEEKEND

HAPPY WEEKEND là chương trình giảm giá các sản phẩm mới của Lime Orange như Hoodie 9, R3... chỉ diễn ra trong khung giờ từ 10:00 sáng thứ 7 đến 24:00 chủ nhật hằng tuần của Lime Orange dành riêng cho khách hàng mua hàng Online.

  • hue.kinetic14@gmail.com 18/01/06
    san pham minh mua co giam truc tiep khi dat hang ko vay SHOP


  • ngocmanmth@gmail.com 18/01/06
    Cái này áp dụng như thế nào vậy ạ?