SỰ KIỆN

HAPPY WEEKEND

HAPPY WEEKEND là chương trình giảm giá các sản phẩm mới của Lime Orange như Hoodie 9, R3... chỉ diễn ra trong khung giờ từ 10:00 sáng thứ 7 đến 24:00 chủ nhật hằng tuần của Lime Orange dành riêng cho khách hàng mua hàng Online.

LINKS MUA HÀNG:
http://limeorange.vn/Product/productShockingDealList?deal_idx=16

  • hongnhung_nguyen84@yahoo.com.vn 18/01/14
    Tot