THÔNG BÁO
NGƯỜI ĐĂNG ADMIN LO LƯỢT XEM 2,077
TIÊU ĐỀ Mức hỗ trợ phí vận chuyển dành cho khách hàng từ ngày 10/11/2017

Từ ngày 10/11/2017, Lime Orange sẽ áp dụng mức phí vận chuyển mới, cụ thể là:

-Đối với đơn hàng trong khu vực TP.HCM:

+  Từ 180.000VNĐ  sẽ được Freeship

+  Dưới 180.000VNĐ, phí vận chuyển là 15.000VNĐ

-Đối với đơn hàng tỉnh:

+  Từ 360.000VNĐ sẽ được Freeship;

+  Dưới 360.000VNĐ, phí vận chuyển là 30.000VNĐ